Squad

Zhang Changning 23 years old 0 0
Zheng Yixin 23 years old 0 0
Spikers
Duan Fang 24 years old 0 61
Gong Xiangyu 21 years old 0 0
Li Yingying 18 years old 0 153
Liu Xiaotong 28 years old 0 0
Liu Yanhan 26 years old 0 0
Xu Luyao 18 years old 0 0
Yang Fangxu 24 years old 0 0
Zhu Ting 24 years old 0 0
Diagonals
Zeng Chunlei 29 years old 0 0
Middle Blockers
Gao Yi 20 years old 0 11
Hu Mingyuan 22 years old 0 67
Yan Ni 31 years old 0 0
Yang Hanyu 19 years old 0 0
Yuan Xinyue 22 years old 0 0
Setters
Diao Linyu 24 years old 0 0
Ding Xia 29 years old 0 0
Yao Di 26 years old 0 0
Liberos
Lin Li 26 years old 0 0
Meng Zixuan 22 years old 0 0
Wang Mengjie 23 years old 0 0
Coach
Ping Lang 58 years old 0 0
Jiajie An 45 years old 0 0

Leagues

Info

Country
China PR

Trophies