Squad

# Name Age P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 28 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 2610 29 29 0 0 1 0 0 3 0 0
F. Ibragimov 22 133 3 0 3 0 10 0 0 1 0 0
A. Ismailov 33 1242 14 14 0 1 1 4 0 3 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1637 22 20 2 4 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 90 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 29 2387 27 27 0 2 1 0 0 5 1 0
S. Abdullaev 32 1552 22 19 3 10 6 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 1864 23 20 3 1 4 4 0 1 0 1
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1451 18 16 2 0 6 0 0 4 0 0
K. Makharadze 31 2331 28 25 3 3 3 0 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 2313 28 26 2 6 2 4 0 2 0 0
S. Rashidov 27 1048 21 12 9 13 10 6 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 28 2327 28 26 2 3 2 5 0 0 0 0
D. Turopov 24 473 15 4 11 3 13 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 2397 27 27 0 1 1 1 0 6 0 0
T. Abdukholikov 27 900 15 12 3 12 3 6 0 0 0 0
A. Amonov 21 185 12 1 11 0 24 1 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 2424 28 27 1 13 1 12 0 6 0 1
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 1170 27 12 15 9 17 4 0 4 0 0
A. Shogulyamov 24 36 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0

Coach

Info

Official website

Founded
2002
Address
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Country
Uzbekistan
Phone
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru