Squad

# Name Age P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 1350 15 15 0 0 1 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1034 13 11 2 0 4 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1217 14 14 0 2 1 0 0 3 1 0
Boburbek Yuldashev 25 388 9 4 5 0 10 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 32 765 12 10 2 7 4 1 0 1 0 0
I. Alibaev 24 930 11 10 1 1 2 3 0 1 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 991 12 11 1 0 4 0 0 3 0 0
K. Makharadze 30 1232 14 14 0 2 0 0 0 4 0 0
S. Mirzayev 27 1359 16 15 1 3 1 2 0 1 0 0
S. Rashidov 27 742 14 9 5 10 6 5 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 1146 14 13 1 2 1 2 0 0 0 0
D. Turopov 24 293 9 2 7 1 8 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 1317 15 15 0 1 1 0 0 3 0 0
T. Abdukholikov 26 23 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
A. Amonov 20 135 7 1 6 0 10 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1240 15 14 1 5 1 6 0 5 0 0
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 846 16 10 6 8 6 2 0 3 0 0
A. Shogulyamov 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Coach

Info

Official website

Founded
2002
Address
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Country
Uzbekistan
Phone
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru